Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học thị trấn Thanh Hà 2017

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học thị trấn Thanh Hà 2017

10-03-2017 09:23 | 0 bình luận
Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán - Tiểu học thị trấn Thanh Hà 2017, có lời giải chi tiết. cập nhật mới nhất

Câu 6:

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :

6.1.

Số thích hợp  viết vào chỗ chấm để  45m6cm2 = ........... cm2 là:

      

A. 456

B. 4506

C. 456 000     

D. 450 006

6.2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3giờ 15 phút = …………phút là:

 

A. 315phút

B.  195 phút

C.    75 phút

D.  180 phút

 

Thu Cúc

Tin tức mới nhất