Thành Ủy TP. Hải Dương tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19

Thành Ủy TP. Hải Dương tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19

27-03-2020 00:39 | 0 bình luận
Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại phiên họp lần thứ 94 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương diễn ra vào chiều ngày 26/3, Ban Thường vụ Thành ủy đã có thông báo chỉ đạo UBND thành phố,Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, UBND các phường, xã, các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ 0h ngày 28/3/2020 đến khi có quyết định mới; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh theo các văn bản do Tỉnh Hải Dương, Ban thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Hải Dương đã ban hành. 

Đồng chí Lê Đình Long - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư thành ủy Hải Dương đã chỉ đạo: yêu cầu đảng ủy các phường, xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong cấp ủy phụ trách trực tiếp từng địa bàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tụ tập đông người; phải tăng cường công tác kiểm tra  các cơ sở kinh doanh và cương quyết buộc tạm dừng kinh doanh theo đúng qui định. Do qui định không tổ chức tụ tập các sự kiện quá 20 người làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội các Đảng bộ cơ sở trực thuộc; đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo trong những ngày tới sẽ căn cứ theo hướng dẫn của tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện. Đối với dịch vụ vận tải công cộng trên địa bàn thành phố, thành phố sẽ đề nghị UBND tỉnhhạn chế hoặc tạm dừng việc vận chuyển hành khách qua địa bàn để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

MH

Tin tức mới nhất