Thành phố Hải Dương họp trực tuyến quyết liệt phòng chống COVID-19

Thành phố Hải Dương họp trực tuyến quyết liệt phòng chống COVID-19

29-03-2020 06:34 | 0 bình luận
Nhận định là địa bàn có nguy cơ cao xâm nhiễm dịch bệnh COVID-19, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân; chiều 28/3, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Dương họp trực tuyến tới 10 điểm cầu các cụm phường, xã để nắm tình hình và chỉ đạo các biện pháp thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19.

Tại cuộc họp, sau khi nghe các phường xã báo cáo tình hình trong ngày đầu thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Dương thống nhất chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung hơn 20 người trở lên; không để tụ tập từ 10 người trở lên ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện; đóng cửa các dịch vụ không thực sự cần thiết; dừng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Mỗi phường xã tổ chức ít nhất 3 đoàn thường xuyên kiểm tra suốt thời gian đợt cao điểm từ 28/3 đến 15/4; nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm. Trong đó, bắt buộc hằng ngày kiểm tra ở các khung giờ 6h00 đến 7h30, 11h00 đến 13h30 và 17h00 đến 22h00 tại các cơ sở kinh doanh. Nếu để xảy ra tập trung đông người, sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người được giao phân công phụ trách khu dân cư, tuyến phố.

DK

Tin tức mới nhất