Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

21-11-2018 15:17 | 0 bình luận
Tham khảo đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2018 - 2019 lớp 12 môn Toán trường THPT Kim Liên, TP Hà Nội.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán 2018 - THPT Kim Liên

Câu 43. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2015 là 91,7 triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2015 – 2050 ở mức không đổi là 1,1%. Hỏi đến năm nào dân số Việt Nam sẽ đạt mức 120,5 triệu người?

A.2042         B. 2041             C. 2039        D. 2040

Thu Cúc

Tin tức mới nhất