Đề thi tham khảo học kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - 2019 THCS Nguyễn Văn Trỗi

Đề thi tham khảo học kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - 2019 THCS Nguyễn Văn Trỗi

20-11-2018 15:19 | 0 bình luận
Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán kiến nghị năm học 2018 - 2019 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận 2, TPHCM

Đề thi tham khảo học kì 1 lớp 6 môn Toán 2018 - 2019 THCS Nguyễn Văn Trỗi

Bài 6 (0,5 điểm)

Bạn An dùng 25.000 đồng để mua bút. Có hai loại bút: loại I giá 2000 đồng 1 chiếc, loại II giá 4.500 đồng một chiếc. Bạn An mua được nhiều nhất bao nhiêu bút nếu:

a)An chỉ mua bút loại I?

b) An chỉ mua bút loại II?

c) An mua cả hai loại bút với số lượng như nhau?

Thu Cúc

Tin tức mới nhất