Chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ

Chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ

31-03-2020 16:51 | 0 bình luận
Ngày 30/3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn bổ sung về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020 qua hệ thống Bưu điện.

Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ. Cơ quan Bưu điện xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4, tháng 5 qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5 cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về thời gian chi trả, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, thống nhất với bưu điện tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án tổ chức chi trả, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhưng phải xong trước ngày 31/5.

Thay vì chi trả tại các Uỷ ban nhân dân xã, phường, cơ quan bưu điện sẽ thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4. Người hưởng cần chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang theo thẻ chi trả đến các bưu cục để nhận tiền.

Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và cơ quan bảo hiểm xã hội có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã có công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhấn mạnh, sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú… Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tại tất cả điểm chi trả phải tổ chức phun khử khuẩn trước và trong thời gian tổ chức chi trả; thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, bưu điện sẽ phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng.

Mai Hoa

Tin tức mới nhất