Thông báo tuyển sinh Đại học TDTT Bắc Ninh hệ vừa làm vừa học năm 2016

Thông báo tuyển sinh Đại học TDTT Bắc Ninh hệ vừa làm vừa học năm 2016

19-10-2016 15:22 | 0 bình luận
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016, thông tin được cập nhật chi tiết tại đây:

 

Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tuyển sinh đại học TDTT năm 2016 hộ vừa làm vừa học ngành Giáo dục thể chất theo các tiêu chuẩn sau:

I-  ĐỔI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Cán bộ TDTT, hụấn luyện viên, hướng dẫn viên, giáo viên và học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THPT; hoặc các bằng tương đương.

II- ĐốI TƯỢNG TUYỂN THẲNG:

Là thành viên đội tuyển quốc gia dã tham tia thi đấu trong tác giải quốc tế. có huy chương trong các giải quốc tế chính thức. Thời hạn được tính để tuyển thẳng không quá 5 năm tính đến ngày thi đại học TDTT.

III- ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỀN THI NĂNG KHIẾU:

-    Vận động viên cấp kiện tướng quốc gia được miễn thi năng khiếu và được hưởng 10 điểm năng khiếu.

-    Vận động viên cấp 1 quổc gia được miễn thi năng khiếu và được hường 9 điểm năng khiếu.

Thời hạn được tính theo đẳng cấp không quá 5 năm tính đến ngày thi đại học TDTT.

IV- HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

  • Hình thức đào tạo: Tập trung theo kỳ.

-    Thời gian đào tạo: 10 học kỹ (mỗi kỳ từ 2,5 đến 3 tháng).

-    Cấp bằng tốt nghiệp: Cử nhân Giáo dục thể chất.

V- CHỈ TIÊU TUYẾN SINH: 80 học viên.

VI- QUYỀN LỢI SAU KHI TÔT NGHIỆP:

-    Bằng tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi cao học ngay.

  • Bằng tốt nghiệp trung bình khá và trung bình được dự thi cao học sau 2 năm.

VII- NỘI DUNG THI TUYỂN :

- Toán.

-  Sinh học.

-  Năng khiếu chung (bật xa tại cho + chạy 100 m).

VIII-  HỒ SƠ THI TUYẾN SINH GỒM:

-    4 ảnh 3x4 (ghi sau. ảnh: họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

-    2 phong bì có dán tem (ghi địa chỉ người nhận).

-    Lý lịch trích ngang (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác).

  • Đàn sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

-    Giấy chứng nhận sức khoẻ.

-    Bản sao giấy khai sinh.

-    Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

IX- THỜI GIAN ỔN THI VÀ THI: tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/10/2016 nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

-    Thòi gian ôn thi: Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 06/11/2016.

-    Thời gian thi:      Ngày 11 + 12 thảng 11 năm 2016.

-    Dự kiến nhập học vào ngày 19/12/2016.

X - KINH PHÍ : Hồ sơ: 60.000Ớđ; Ôn thi + thi: 650.000đ; Tuyển thẳng: 600.000đ.

Thu Cúc

Tin tức mới nhất