Hải Dương đang triển khai lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí và nước mặt

Hải Dương đang triển khai lắp đặt 10 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí và nước mặt

18-03-2020 11:16 | 0 bình luận
Theo đó, tỉnh sẽ lắp đặt 5 trạm quan trắc tự động chất lượng không khí ở thị xã Kinh Môn (2 trạm: khu vực trung tâm thị xã và xã Duy Tân), TP Hải Dương, TP Chí Linh và khu vực xã Cổ Dũng (Kim Thành). Các trạm này sẽ quan trắc thông số vi khí hậu (gió, lượng mưa, nhiệt độ không khí, độ ẩm, áp suất khí quyển), bụi (PM2,5, PM10, TSP)...

Ngoài ra, tỉnh lắp đặt 5 trạm quan trắc tự động nước mặt. Trạm thứ nhất lắp đặt trên sông Thái Bình tại vị trí đò Đình, phường Nhân Huệ (Chí Linh). Trạm thứ hai trên sông Sặt tại bờ sông gần chùa Tranh, xã Thúc Kháng (Bình Giang). Trạm thứ 3 lắp đặt trên sông Cửu An tại trạm bơm Khu, xã Ngô Quyền (Thanh Miện). Trạm thứ 4 lắp đặt trên sông Luộc xã Tiền Phong (Thanh Miện). Trạm thứ 5 lắp đặt trên sông Thứa ở xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng).

Dữ liệu từ các trạm quan trắc này được kết nối với Sở TNMT và Bộ TNMT.

DK

Tin tức mới nhất