Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Bình Phước 2017

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán – Bình Phước 2017

10-05-2017 15:43 | 0 bình luận
Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của sở GD Bình Phước năm học 2017 - 2018. Xem chi tiết dưới đây.

Bài 5 (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC và điểm D di động trên đoạn BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt đường thẳng AC tại F khác A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD  cắt đường thẳng AB tại E khác A.

a) Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng BF và CF, H là trực tâm tam giác ABC. Chứng minh AEPF là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh 4 điểm B, C, H, P cùng thuộc một đường tròn

c) Gọi M là giao của đường tròn (BHC) và đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ABC. Chứng minh AEMF là tứ giác nội tiếp.

Thu Cúc

Tin tức mới nhất