Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Văn 2017 - Văn Giang

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Văn 2017 - Văn Giang

10-05-2017 15:37 | 0 bình luận
Đề thi cuối học kì 2 lớp 6 môn Văn của phòng giáo dục Văn Giang năm 2017 gồm có 4 câu cụ thể như sau:

Câu 1(2 điểm)

          Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

          Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?

b. Nêu ngắn gọn nội dung đoạn văn.

c. Viết những câu văn tác giả khái quát vai trò lớn lao của tre đối với đời sống con người.

Câu 2 (1 điểm)

          a. Đặt lại một câu trần thuật đơn không có từ , có vị ngữ biểu thị ý phủ định.

          b. Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu văn em vừa đặt.

Câu 3 (2 điểm)

          Xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ, câu văn dưới đây. Nêu tác dụng của phép tu từ em đã xác định.

a. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

                                  (Viễn Phương, Viếng lăng Bác)

b. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân.

Câu 4 (5 điểm) Em hãy tả lại hình ảnh thầy hoặc cô giáo đang giảng bài một tiết học mà em thích nhất.

Thu Cúc

Tin tức mới nhất