Tổ chức Hội nghị trực tuyến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020

Tổ chức Hội nghị trực tuyến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020

20-07-2020 11:03 | 0 bình luận
Cuối cùng, sau 2 lần buộc phải thay đổi kế hoạch vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các phiên họp của Hội nghị Liên đoàn thể thao Đông Nam Á lần thứ nhất năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-22/7/2020 tại phòng họp A1, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hình thức họp trực tuyến.

Theo Điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), các quốc gia đăng cai SEA Games sẽ tổ chức các phiên họp Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á trước, trong thời gian chính thức Đại hội để thảo luận, thông qua các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games và một số vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của thể thao Đông Nam Á. Với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games 31 năm 2021, việc tổ chức Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định trách nhiệm của Việt Nam đối với các quốc gia thành viên SEAGF.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Hội nghị lần này nhằm báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 năm 2021 của Việt Nam; thông qua số môn thể thao, nội dung thi đấu của SEA Games 31 và Điều lệ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Trên cơ sở thảo luận, thông qua số môn thể thao, nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị SEA Games 31 và Điệu lệ của SEAGF, để từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp để tổ chức thành công SEA Games 31. Dự kiến Hội nghị sẽ có sự tham dự của hơn 100 đại biểu (trong đó có khoảng hơn 30 đại biểu quốc tế chính thức và gần 70 đại biểu khác là người đại diện một số ban chức năng, đại biểu đại diện nước chủ nhà, thư ký, cán bộ giúp việc và quan sát viên). Thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam gồm 1 chủ tọa, 5 đại diện và tổ giúp việc.

 Ngày 21/7/2020 sẽ diễn ra 3 phiên họp của các Ban: Ban Thể thao và Luật, Ban Y học và Phụ nữ và Thể thao

 Phiên họp Ban Thể thao và Luật từ 8h30-12h00 ngày 21 tháng 7 năm 2020.

Chủ trì là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Nội dung: tập trung vào việc thảo luận dự kiến số lượng môn thể thao và nội dung thi đấu trong chương trình SEA Games 31. Thành phần: dự kiến khoảng 20 người (trong đó có 10 đại biểu quốc tế và khoảng 10 người nước chủ nhà gồm: đại biểu, thư ký, cán bộ giúp việc và quan sát viên), trong đó thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam: 1 chủ tọa, 3 đại diện và tổ giúp việc.

Phiên họp Ban Y học từ 13h00-15h00 ngày 21 tháng 7 năm 2020.

Chủ trì là ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Trung tâm Doping và Y học thể thao. Nội dung: Thảo luận về công tác y tế và phòng chống Doping của Ban tổ chức SEA Games 31. Thành phần dự kiến khoảng 20 người (trong đó có 10 đại biểu quốc tế và khoảng 10 người nước chủ nhà gồm: đại biểu, thư ký, cán bộ giúp việc và quan sát viên); trong đó thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam: 1 chủ tọa, 1 thành viên và tổ giúp việc.

Phiên họp Ban Phụ nữ và Thể thao từ 15h30-17h30 ngày 21 tháng 7 năm 2020.

Chủ trì là bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. Nội dung: Thảo luận về vai trò của phụ nữ trong hoạt động thể thao tại các nước Đông Nam Á. Thành phần dự kiến khoảng 20 người (trong đó có 10 đại biểu quốc tế và khoảng 10 người nước chủ nhà gồm: đại biểu, thư ký, cán bộ giúp việc và quan sát viên), trong đó thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam: 1 chủ tọa, 1 đại diện và tổ giúp việc.

Đặc biệt, trong ngày 22/7/2020 sẽ diễn ra 2 phiên họp của Ban chấp hành SEAGF và Phiên họp Hội đồng SEAGF.

Trong đó, Phiên họp Ban Chấp hành SEAGF từ 9h00-12h00 ngày 22 tháng 7 năm 2020. Chủ trì là ông Hoàng Vĩnh Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.

Nội dung: Thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành SEAGF, Ban Thể thao và Luật, Ban Y học; Ban Phụ nữ và Thể thao, Văn phòng SEAGF; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á; dự kiến số lượng môn thể thao trong Chương trình thi đấu SEA Games 31.

Thành phần dự kiến khoảng 50 người (trong đó có 11 đại biểu chính thức quốc tế và khoảng 40 đại biểu khác là đại diện của một số tiểu ban, thư ký và quan sát viên), trong đó thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam: 1 chủ tọa, 5 đại diện và tổ giúp việc.

Phiên họp Hội đồng SEAGF từ 14h00-17h00 ngày 22 tháng 7 năm 2020 do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam - Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á chủ trì.

Nội dung: tập trung vào thảo luận thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành SEAGF, Ban Thể thao và Luật, Ban Y học, Ban Phụ nữ và Thể thao, Văn phòng SEAGF; thảo luận báo cáo về công tác chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam; dự kiến số lượng môn thể thao trong Chương trình thi đấu SEA Games 31; xem xét, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á; báo cáo kết quả tổ chức SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines; báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia; Thời gian và địa điểm họp Hội nghị Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần tiếp theo.

Thành phần dự kiến khoảng 50 người (trong đó có 11 đại biểu chính thức quốc tế và khoảng 40 đại biểu khác là đại diện của một số tiểu ban, thư ký và quan sát viên), trong đó thành phần họp trực tuyến tại Việt Nam: 1 chủ tọa, 5 đại diện và tổ giúp việc.

Quang Huy

Tin tức mới nhất