Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh sau ĐH năm 2017

Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh sau ĐH năm 2017

18-07-2017 16:27 | 0 bình luận
Năm 2017, Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo: Tiến sĩ, Thạc sĩ như sau

1/ TIẾN SĨ: CHỈ TIÊU 20 (Dự kiến)

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí; Kế toán (Dự kiến từ đợt 1); KT Hóa học (Dự kiến từ đợt 2)
- Đối tượng tuyển:   
+ Nghiên cứu sinh (NCS) đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển
+Trường hợp NCS chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên có ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển thời gian tốt nghiệp đại học tính đến ngày dự tuyển NCS không quá 12 tháng.

- Thời gian đào tạo:
+ Hệ tập trung: 3 năm đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ, 4 năm đối với NCS có bằng đại học;
+ Hệ không tập trung: 4 năm đối với NCS có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với NCS có bằng đại học (Trong đó có tối thiểu 12 tháng tập trung liên tục tại trường).
- Thời gian phát hành hồ sơ xét tuyển: Từ 10/02/2017.
Hình thức tuyển sinh: Xét duyệt và bảo vệ đề cương ( đợt 1: tháng 05/2017; đợt 2:  tháng 10/2017).

2/ THẠC SĨ: CHỈ TIÊU 320 (Dự kiến)

- Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật cơ khí động lực (Công nghệ ô tô); Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử; Kế toán; Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin.
- Đối tượng tuyển:  Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi (Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi).
- Thời gian đào tạo: Hình thức đào tạo tập trung: 1,5 năm; Hình thức đào tạo không tập trung: 02 năm.
- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 02/02/2017.
- Ngày thi (dự kiến): Đợt 1: tháng 5/2017; Đợt 2: tháng 10/2017.
- Môn thi tuyển sinh:
+ Môn cơ  sở ngành;
+ Môn chuyên ngành.
+ Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh;

Thu Cúc

Tin tức mới nhất