Cải tạo cảnh quan tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

Cải tạo cảnh quan tại Côn Sơn - Kiếp Bạc

27-02-2020 15:08 | 0 bình luận
Nếu thời gian tới hết dịch bệnh Covid-19, đơn vị sẽ tiếp tục tạo cảnh quan, tăng cường tuyên truyền để thu hút du khách, đặc biệt là Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020.

Lãnh đạo BQL di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết cùng với thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đơn vị tập trung cải tạo cảnh quan bằng việc phối hợp di dời hàng quán nằm trong khuôn viên di tích, trồng thêm nhiều hoa, cây cảnh để tạo ấn tượng với du khách.

Nếu thời gian tới hết dịch bệnh Covid-19, đơn vị sẽ tiếp tục tạo cảnh quan, tăng cường tuyên truyền để thu hút du khách, đặc biệt là Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020...

P.G

Tin tức mới nhất